காடை இனங்கள்

  1. நியூசிலாந்து காடை
  2. பாப் வெள்ளைக் காடை
  3. சைனாக் காடை
  4. மடகாஸ்கர் காடை
  5. கலிபோர்னியா காடை
  6. நியூகினியா காடை
  7. ஜப்பானிய காடை
Quail 002 Quail 004

ஜப்பானிய காடை

This entry was posted in காடை வளர்ப்பு. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>